[yith_wcan_filters slug=”draft-preset”]

1.0 HP

Dưới 15m

1.5 HP

15 – 20m

2.0 HP

20 – 30m

2.5 HP

30 – 40m

3.0 HP

40 – 45

3.5 HP

45m

4.0 HP

50 – 55m

4.5 HP

55m

5.0 HP

55m

5.5 HP

55m

6.0 HP

55m

Hệ thống Multi

VRV A

Liên hệ
3.950.000 
Tiết kiệm điện
1.200.000 
Tiết kiệm điện
1.250.000 
Tiết kiệm điện
1.250.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V9 (2.0 Hp)

13.900.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V9 (1.5 Hp)

8.900.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 (1.0Hp)

6.750.000 
Tiết kiệm điện
22.100.000 
Tiết kiệm điện
14.500.000 
Tiết kiệm điện
9.600.000 
Tiết kiệm điện
7.300.000 
Tiết kiệm điện
30.500.000 
Tiết kiệm điện
32.900.000 
Tiết kiệm điện
30.500.000 
Tiết kiệm điện
25.400.000 
Tiết kiệm điện
20.500.000 
Tiết kiệm điện
37.900.000 
Tiết kiệm điện
35.700.000 
Tiết kiệm điện
31.800.000 
Tiết kiệm điện
27.900.000 
Tiết kiệm điện
95.800.000 
Tiết kiệm điện
93.800.000 
Tiết kiệm điện
46.800.000 
Tiết kiệm điện
37.900.000 
Tiết kiệm điện
34.900.000 
Tiết kiệm điện
40.300.000 
Tiết kiệm điện
36.950.000 
Tiết kiệm điện
34.100.000 
Tiết kiệm điện
30.800.000 
Tiết kiệm điện
30.600.000 
Tiết kiệm điện
26.200.000 
Tiết kiệm điện
21.600.000 
Tiết kiệm điện
17.200.000 
Tiết kiệm điện
43.300.000 
Tiết kiệm điện
39.700.000 
Tiết kiệm điện
36.700.000 
Tiết kiệm điện
32.000.000 
Tiết kiệm điện
30.900.000 
Tiết kiệm điện
26.100.000 
Tiết kiệm điện
21.800.000 
Tiết kiệm điện
17.200.000 
Tiết kiệm điện

Hệ thống Multi

VRV A

Liên hệ
3.950.000 
Tiết kiệm điện
1.200.000 
Tiết kiệm điện
1.250.000 
Tiết kiệm điện
1.250.000 
Tiết kiệm điện
7.000.000 
Tiết kiệm điện
Liên hệ
Tiết kiệm điện

Hệ thống VRV

VRV-X

Liên hệ
Tiết kiệm điện

MÁY LẠNH TRUNG TÂM VRV

VRV-A

Liên hệ
Liên hệ
Tiết kiệm điện
Liên hệ
Tiết kiệm điện