Sản phẩm giá sốc

35.900.000 
Tiết kiệm điện
20.900.000 
Tiết kiệm điện
18.800.000 
Tiết kiệm điện
3.200.000 
Tiết kiệm điện
27.500.000 
Tiết kiệm điện
19.500.000 
Tiết kiệm điện
16.500.000 
Tiết kiệm điện
40.500.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Casper SC09FS33 (1.0 Hp)

4.800.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Casper SC12FS33 (1.5 Hp)

5.700.000 
Tiết kiệm điện
9.200.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Casper SC24FS32 (2.5 HP)

12.900.000 
Tiết kiệm điện
5.800.000 
Tiết kiệm điện
12.300.000 
Tiết kiệm điện
15.300.000 
Tiết kiệm điện
18.500.000 
Tiết kiệm điện
22.800.000 
Tiết kiệm điện
29.800.000 
Tiết kiệm điện