Sản phẩm giá sốc

7.000.000 
Tiết kiệm điện
4.300.000 
Tiết kiệm điện
4.100.000 
Tiết kiệm điện
4.600.000 
Tiết kiệm điện
4.250.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 (1.0Hp)

6.750.000 
Tiết kiệm điện
6.600.000 
Tiết kiệm điện
5.900.000 
Tiết kiệm điện
4.800.000 
Tiết kiệm điện
5.800.000 
Tiết kiệm điện
5.800.000 
Tiết kiệm điện
6.800.000 
Tiết kiệm điện
5.300.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Casper SC09FS33 (1.0 Hp)

4.800.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Casper SC12FS33 (1.5 Hp)

5.700.000 
Tiết kiệm điện
5.800.000 
Tiết kiệm điện
6.700.000 
Tiết kiệm điện
6.600.000 
Tiết kiệm điện
4.900.000 
Tiết kiệm điện
6.300.000 
Tiết kiệm điện
4.250.000 
Tiết kiệm điện
6.500.000 
Tiết kiệm điện
6.400.000 
Tiết kiệm điện

Máy lọc không khí

Máy lọc không khí MC30VVM-A

5.500.000 
Tiết kiệm điện