Sản phẩm giá sốc

4.100.000 
Tiết kiệm điện
8.900.000 
Tiết kiệm điện
4.250.000 
Tiết kiệm điện
28.500.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 (1.0Hp)

6.750.000 
Tiết kiệm điện
7.300.000 
Tiết kiệm điện
9.200.000 
Tiết kiệm điện
9.900.000 
Tiết kiệm điện
8.500.000 
Tiết kiệm điện
Liên hệ
Tiết kiệm điện
Liên hệ
Tiết kiệm điện
Liên hệ
Tiết kiệm điện
4.800.000 
Tiết kiệm điện
5.800.000 
Tiết kiệm điện
5.300.000 
Tiết kiệm điện

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh Casper SC09FS33 (1.0 Hp)

4.800.000 
Tiết kiệm điện
5.800.000 
Tiết kiệm điện
6.600.000 
Tiết kiệm điện